Szkoła powstała 09.11.1920r. jako pierwsza polska szkoła w Starym Bielsku. Kierownikiem szkoły został Jan Kubica , który pełnił tę funkcję do 1933r. Kolejnymi kierownikami szkoły byli: Władysław Kurowski, Karol Mirowski i Alojzy Donocik.

W tym budynku mieściła się pierwsza
szkoła polska w Starym Bielsku.


W okresie 1920 – 1939 szkoła borykała się z wieloma trudnościami. Zarówno lokalowymi jak i politycznymi. Naczelnym zadaniem stojącym przed nauczycielami było krzewienie polskości. Organizowano uroczystości patriotyczne i kościelne, w których uczestniczyli starobielscy Polacy.
W gospodzie Schuberta odbywały się jasełka, w czasie których dzieci obdarowywane były upominkami. Uroczyście obchodzono rocznice 3 Maja i 11 Listopada. W 1922r. dzieci ze Starego Bielska brały udział w powitaniu prezydenta G. Narutowicza, który odwiedził Bielsko.

W 1929r. w szkole odbyło się zebranie założycielskie „Macierzy Szkolnej”. Od tego czasu organizacja ta będzie wspierać szkołę w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Systematycznie wzbogacano szkołę w pomoce naukowe. W 1935r. zainstalowano w szkole radio. Z każdym rokiem rosła ilość uczniów zapisywanych do polskiej szkoły.

Wojna przerwała istnienie szkoły, lecz w 1945r reaktywowano placówkę. Zlokalizowano ją w dawnej szkole niemieckiej, jednak warunki panujące w tym budynku były bardzo trudne, więc postanowiono wybudować nową szkołę. W 1960r. zawiązał się Komitet Budowy Szkoły. Po wielu kłopotach 26 listopada 1962r. otwarto nową szkołę przy ulicy Zapłocie Duże – Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Najpierw była szkołą wiejską, potem zbiorczą a następnie, po przyłączeniu Starego Bielska do Bielska – Białej, miejską szkołą podstawową.

Bardzo dobre warunki, jakie stworzono uczniom poprawiły komfort nauki i pracy. Żmudna, codzienna praca zaczęła przynosić efekty. Uczniowie zdobywali nagrody w konkursach, przeglądach i zawodach sportowych. Z dobrymi wynikami zdawali egzaminy do szkół średnich. Szkoła nie tylko przekazywała wiedzę, również wychowywała. W tej pracy ważną rolę odgrywały działające w szkole organizacje: Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia „Jutrzenka”, SKKT, Harcerstwo, SKS, Teatrzyk „Filistyn”, liczne kółka zainteresowań.

Obecnie szkoła staje się coraz bardziej nowoczesna, posiada pracownię komputerową ze stałym łączem internetowym, salę gimnastyczną i do gimnastyki korekcyjnej, bibliotekę, boiska do gry w kosza, siatkówkę, piłkę nożną.

W 1999r. patronem szkoły został Jan Kochanowski. Od 2000r. najlepsi uczniowie otrzymują nagrodę „Złotego Liścia” a szóstoklasiści, którzy przez trzy lata osiągali najwyższe wyniki w nauce – Medal Jana Kochanowskiego.

Szkoła współpracuje z polską szkołą w Czechach, ze Starobielskim Ośrodkiem Edukacji Regionalnej – Filią Domu Kultury, Wydaje gazetkę „Okno 31”, która jest częścią gazety parafialnej „Akcja”, na życzenie rodziców organizuje „zielone szkoły”. Szkoła posiada certyfikat „Szkoły z klasą”, „Cogito”i „Ago”. Obecnie uczestniczy w programie „Uczniowie z klasą”.

W okresie powojennym kolejnymi dyrektorami szkoły byli: Paweł Wapiennik (1945 - 1969), Barbara Parzyk (1969 - 1973), Józef Argasiński (1973 - 1976), Józef Sowa (1976- 1977), Jerzy Drapalski (1977 - 1978), Barbara Zygiel (1978 - 1991), Władysław Sadlok (1991 - 1999) i od 1999r. Maria Borek. W listopadzie 2005 roku szkoła obchodziła 85-lecie.

Opracowała: mgr Halina Ferens

Nasz Patron

powrót do strony głównej

 

Copyright © Autumn Dream, designed by Alpha Studio