typ szkoły: publiczna

pełna nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 31 im. J. Kochanowskego

adres: 43-300 Bielsko- Biała, Zapłocie Duże 1

telefon: 33/ 812-66-43

adres strony www: www.sp31bb.pl

e-mail: sp31bb@gazeta.pl

seketariat: sekretariat czynny jest codziennie od 7.30 do 15.30

godziny zajęć: od 7.30 do 16.15

dzwonki:
7.30 – 8.15
8.20 – 9.05
9.15 – 10.00
10.05 – 10.50
11.10 – 11.55
12.10 – 12.55
13.00 – 13.45
13.50 – 14.35
14.40 – 15.25
15.30 – 16.15
16.20 – 17.05

zmiany: dwie zmiany

świetlica: od 6.45 – 16.45

języki obce: język angielski, język niemiecki

biblioteka: Szkoła posiada przestronną bibliotekę, w której mieści się zarówno czytelnia, wypożyczalnia oraz multimedialne centrum informatyczne.

opieka medyczna: Higienistka szkolna: poniedziałek 7.30-15.00 oraz czwartek 7.15-11.15

Zaplecze informatyczne i multimedialne: Szkoła dysponuje dwoma pracowniami informatycznymi. Dodatkowo każda sala lekcyjna ma projektor multimedialny, a w 9 klasach zainstalowne są także tablice interaktywne.

zaplecze gastronomiczne:

Stołówka - posiłki przygotowywane są przez ajenta, który gotuje obiady na miejscu.
Obiady wydawane są w II turach : klasy 1-4 godz. 10.50 – 11.10, klasy 5 - 8 godz. 11.55 - 12.10

obiekty sportowe: Posiadamy dużą salę gimnastyczną a także małą salkę do gimnastyki korekcyjnej, zaopatrzoną w wiele specjalistycznych przyrządów. Zewnętrzne obiekty sportowe, którymi dysponuje szkoła to przede wszystkim nowoczesne boisko wielofunkcyjne, bieżnia oraz rozbieg do skoku w dal, a takaże boisko asfaltowe oraz plac zabaw.

rekrutacja:
- dzieci zamieszkałe w obwodzie przyjmowane są do szkoły z urzędu, na podstawie pisemnego zgłoszenia dziecka przez rodziców/opiekunów w sekretariacie szkoły
- dzieci spoza obwodu do klasy pierwszej zgodnie z regulaminem postępowania rekrutacyjnego do pozostałych klas za zgodą dyrektora, po wcześniejszej rozmowie z rodzicami/opiekunami


NASZA SZKOŁA W OBIEKTYWIE

powrót do strony głównej